צוואות וירושות

צוואות וירושות – לא משחק ילדים

מהי צוואה? ובכן, זוהי הצהרה בכתב. הצהרה בכתב, המהווה מסמך משפטי – אשר מסדיר את חלוקת רכושו של אדם לאחר מותו: מי יקבל מה, מירושתו. ניתן להתייחס, במסגרת הצוואה – לכל רכוש שהיה שייך לאדם בשעת מותו – כמו גם לכלול הוראות מדויקות, כמו גם תנאים לביצוע וחלוקת הרכוש – או לשמור על זה כללי ולפרט רק קווים כלליים לביצועה.

קווים מנחים לעריכת צוואה

באופן כללי, החוק הישראלי מסדיר ומכיר בארבעה סוגי צוואות, אותם נסקור בפסקאות הבאות. באופן כללי, באם אדם כתב מספר מגוון של צוואות, אין הגבלה על מספר הצוואות שאדם יכול להשאיר אחריו, אלא שזו האחרונה שהשאיר היא התקפה בכל רגע נתון ומבטלת את כל הקודמות לה. 

באם ישנה התלבטות, לגבי חשיבות הצוואה, באשר לאם וכאשר כדאי לרשמה – ניתן למנות מספר מקרי עזר, כך שאם הם תקפים, ייתכן שיש בכך יתרון לרשום צוואה לעתיד. לדוגמה, באם מדובר על מקרה של ידועים בציבור – ייתכן שיהיה כדאי ומומלץ לערוך צוואה, כיוון שמקרים כאלו לא תמיד ברורים לאחר פטירת אחד מבני הזוג, באשר לזכאות  בן/בת הזוג שנותר/ת, לקבל הרכוש והירושה, לאור כך שלא היו נשואים, אלא "רק" ידועים בציבור.

מקרה נוסף בו כנראה יהיה זה מומלץ לערוך צוואה, יהיה כאשר מעוניינים להוריש חלקים כאלה ואחרים, באופן ספציפי, לאנשים מסוימים – אך לא חלקים אחרים – ואפילו לתאגידים – באופן שאינו מתאים, או עולה בהתאמה עם הוראות חוק הירושה.

מקרה נוסף, יכול להיות באם יש רכוש מסוים, ורוצים לוודא שמישהו מסוים יקבל אותו – כך שתהא לו הזכות לרכוש. נוסף על כך, גם במקרה של בני זוג גרושים, פרודים ומשפחות שבראשן הורה עצמאי – שכן חוק הירושה, לא מסדיר זכויות ירושה במקרים שכאלו. מקרה נוסף, בו כנראה צוואה יכולה להועיל, היא באם מדובר על זוג שאין לו ילדים, ולאור גילו – אפשר לצפות או לשער שגם לא יהיו. באופן דומה משהו, ניתן להגיד שצוואה יכולה להועיל, גם במקרה של נישואים שניים, כאשר לכל אחד מבני הזוג יש ילדים "משל עצמו".

אילו סוגי צוואות ניתן לערוך על פי הנחיות החוק?

ציינו שהחוק הישראלי מכיר בארבעה סוגי צוואות, דרכן ניתן להוריש את הרכוש, העיזבון – של הנפטר לעתיד. נציין זאת להלן:

  • ראשית, נציין את הצוואה שבעל פה. נודעת גם בכינוי צוואות "שכיב מרע". על פי סעיף 23 לחוק הירושה – ניתן "לבצע" צוואה זו, רק כאשר המצווה בה נמצא על סף מוות – או תופש את עצמו כקרוב לכך. זוהי צוואה שבעל פה, ומתבקש על פי חוק שתהיינה בנוכחות שני עדים שביכולתם להבין את שפת המצווה – כאשר לאחר כך יהיה עליהם לרשום את תוכן הדברים, הציווי, התאריך ושלל הפרטים המתבקשים – בזיכרון הדברים, כמו גם את הנסיבות לעריכתה כך. לאחר מכן – יתבקש להפקיד אותה אצל הרשם לענייני ירושה – ויפוג תוקפה באם המשיך לחיות לו המצווה, ונסיבות מצבו השתנו במידת מה.
  • שנית, נוכל לציין את הצוואה בפני העדים – שהיא נעשית בכתב, נושאת תאריך – ונחתמת על ידי המצווה, כאמור – בפני שני עדים. לא רק זה, אלא שהמצווה אמור, על פי הנחיית סעיף 20 לחוק הירושה, להצהיר בפני העדים כי זו היא למעשה הצוואה שלו – ועל כן, חותמים גם הם, העדים, כי היו נוכחים ועריכת הצוואה בידי המצווה לה, ומאשר שהיו כך עדים לדבר. על הצוואה להיחתם במועד העריכה, לא במועד מאוחר יותר.
  • צוואה בפני רשות – כאשר מדובר על הנחיות סעיף 22 לחוק הירושה, לפיהן הצוואה בפני רשות, היא זו הנאמרת בעל פה או מוגשת בכתב בפני שופט, הרשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי ואף נוטריון – ובאם נאמרה בעל פה היא מוקראת למצווה בידי הרשות כאשר בסופה יבואו הצהרה, חתימת הרשות ואישרו הרשות על מוערכת עריכת הצוואה, ועל עצם כך שהיא נעשתה על ידי המצווה.
  • ולבסוף – צוואה בכתב יד. היא כתובה לחלוטין בידי המצווה, חתומה בחתימתו ובכתב ידו – על פי הנחיות סעיף 19 לחוק הירושה, נושאת גם את תאריך עריכת הצוואה, גם הוא בכתב ידו של המצווה

המלצה חמה ומקצועית

נמליץ, כי לדעתנו, מומלץ יהיה להיוועץ בעורך דין לענייני צוואות וירושות – בעת עריכת הצוואה, לפניה, תוך כדי – ואף לצרף את עורך הדין לענייני צוואות וירושות לנכוח ולתת עדות במהלך עריכתה של הצוואה – על מנת לוודא שהיא נעשית באופן תקני ומאושר על פי הנחיות החוק, כך שהחוק הישראלי יוכל לזהות אותה והיא תשמור על תקופתה גם לאחר פטירת המצווה.  אין זה מומלץ להכין צוואה על בסיס המידע בכתבה זו, ואף על בסיס מידע בכתבות אחרות – מצוינות ככל שיהיו, שכן לא בטוח שהן מכסות את הניואנסים, או את התיקונים וההנחיות הנוכחיות באשר לדיני צוואות וירושות, נכון לרגע כתיבת וקריאת שורות אלו.

שנמשיך את השיח?

עבור נושאים אחרים, שטרם כיסינו כאן – כמו איכויות המוטבים שיכולים לרשת, כלומר – מי יכול ומי לא יכול לרשת, כמו גם טעויות נפוצות בכתיבת צוואה – ניתן בהחלט להיוועץ עם משרדנו, להרים שיחה – לקבוע פגישה ולגלות מהי דעתנו והבנתנו הנוכחית בתחום זה, כדי לגשת לתהליך ממקום מיודע ובהיר, ולכתוב צוואה על פי הנחיות החוק, למהדרין.

דירוג:

/ 5.

שיתוף:
לקבלת ייעוץ פיננסי
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם