החזרי מס לשכירים ועצמאים

לעתים, שכירים משלמים יותר מס ממה שהם אמורים. במקרה שכזה, הם יכולים לקבל החזרי מס – אילו רק ידעו לבקש אותם. במקרים רבים, עצמאים משלמים מס רב יותר ממה שהיו אמורים, לו הביעו נכונות לממש את זכויות המס שלהם. בכתבה זו נסקור את המקרים הללו ונספק הצעה להמשך.

מדוע קורה שעובד שכיר משלם יותר מס ממה שהוא "אמור"?

ובכן, במקרים מסוימים – מנוכה משכרו של העובד, במהלך השנה – יותר מס, מהכמות המתבקשת על פי החוק. הסיבה לכך – היא שכאשר מחשבים את המס שגובים ממנו במשך השנה, לא מכלילים תמיד את הנתונים השונים שיכולים להשפיע על החישוב.

על כן, החישוב יכול לצאת לא מדויק. כן, הסכום הנגבה יכול להיות לא מדויק. פלא גדול.

הסיבה לכך, היא שגובה מס ההכנסה שעל עובד לשלם (באופן חודשי), מחושב על בסיס שנתי, על בסיס הכנסותיו בשנת המס. כך שמה שמנוכה מדי חודש בתלוש  המשכורת, לא מתבסס על הכנסתו לחודש זה, אלא על הצפי להכנסתו על בסיס שנתי – חישוב המבוסס על פי הצפי להכנסה השנתית.

כך שאם ההכנסה השנתית לא תואמת את הציפיות להכנסה השנתית, שיעור המס שנוכה לא תואם למס המתבקש באמת.

אם וכך יוצא, ונדמה שהעובד אכן שילם יותר מס משהיה אמור – יש ביכולתו ובזכותו לקבל החזר מס, הרי מדובר כאן על זכאות שכזו, להחזרי מס.

מהו הדין לגבי עצמאיים?

עבור עצמאיים, זה קצת שונה – כיוון שהם משלמים את המס באמצעות פנקס מקדמות שנתי, אותו הם מקבלים בתחילתה של כל שנת מס. כך, שבמקום לשלם את המס בפריסה חודשית – הם משלמים אותו בבת אחת, מתוך ההערכה של מס הכנסה – באשר להכנסה הצפויה לשנה הקרובה, אולי בהתבסס על ההכנסות של השנה הקודמת.

אם בסוף השנה, מסתבר שההכנסה הייתה שונה מהצפוי, אולי פחותה – על כן המס ששולם לא היה "רלוונטי" בכמות ששולם, כלומר, התרחש תשלום מס רב מהמתבקש, כעת יש מקום לקבל החזרי מס. שכן, במקרה זה, החזרי מס, הם פשוט ההבדל, או הפער, בין המס ששולם בתחילת השנה, לבין המס שבאמת היה נדרש לשלם, לאחר שראו את ההכנסות בפועל.

מתי נוכל לצפות מצב בו ישנה זכאות להחזרי מס לעצמאיים?

  • כאשר השתנו ההכנסות במהלך השנה
  • כאשר השתנה המצב המשפחתי וזה טרם דווח או כלל לא דווח
  • כאשר טרם נלקחה בחשבון ההפרשה לפנסיה – שכן, תיתכן אפשרות לקבל זיכוי עבור שיעור מסוים מגובה ההפרשה לפנסיה ואם זה נלקח בחשבון – אז שיעור המס אמור להיות מופחת בהתאם. אם כי מומלץ להיוועץ עם גופים פיננסיים מתאימים כדי לוודא נתון זה נכון לרגע קריאת שורה זו.

מה עוד מאפשר לעצמאיים לקבל החזרי מס?

דרכים נוספות לקבל החזרי מס עבור עצמאיים, הן כדרך הוצאות מוכרות. רשות המיסים מאפשרת לעצמאיים לכלול את סעיף ההוצאות המוכרות כדי לקבל עבורן החזרי מס. למעשה, מדובר בהוצאות, שהוצאו, לטובת הפקת הכנסה.

כך שאם מכלילים הוצאות אלו, הסכום שמדווחים למס הכנסה, כהכנסה – יכול להחשיב גם הוצאות אלו, כך שמס הכנסה יכולים לקבל דיווח הכנסה שונה מהותית ועל כן לחייבו במידה פחותה של מס.

החזרי המס, בעבור הוצאות מוכרות – יכולים להיות בשיעור מלא, או בשיעור אחוז מסוים ממחיר הרכישה או ההוצאה.

 על כן, לסיכומו של עניין – כאשר מס הכנסה מקבל על עצמו לקחת סכום מסוים של מס, אך אנחנו מגלים, שהוא בעיקרון – היה יכול לקבל הרבה פחות.

אולי כי חלק מהסעיפים להקלות במס לא נכללו, אולי כי לא שמנו לב לטעויות בחישוב, ואולי מסיבות אחרות – נדמה שזו עת נהדרת לגלות שיש לנו זכאות להחזרי מס ממס הכנסה. שזה בסך הכל, חדשות טובות ונהדרות. 

במידה ורוצים לקבל עזרה, "בעשיית סדר", בכל התהליך הבירוקרטי, שהוא לא מורכב או מסובך – אך הוא עדיין בירוקרטי, כמו גם לגלות את סדר הגודל, או שיעור הזכאות להחזרי מס, ניתן לפנות למשרדנו ולקבל ייעוץ וליווי, כמו גם מידע רלוונטי מאנשי המקצוע שלנו, שעוסקים בתחום.

דירוג:

/ 5.

שיתוף:
לקבלת ייעוץ פיננסי
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם