קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה – כולם יכולים להשקיע?

קופת גמל להשקעה נועדה לשמש כאפיק השקעה לטווח הבינוני כמו גם הארוך. ניתן "לעשות בה שימוש", ולהפריש עבורה כספים – הן במסגרת עבודה שכירה, והן במסגרת עסק עצמאי – בכל שלב בחיים, ללא תנאי מיוחד.

ישנם מסלולי השקעה שונים, בעלי רמות סיכון שונות – שיכולים להוות את מסגרת הקופה. קופות גמל להשקעה, מנוהלות לרוב על ידי מנהלי הקופה, ואנשים שמשקיעים את כספם בקופה – נקראים עמיתים, אשר זכאים לחלקם היחסי מן הכספים והרווחים בה – בהתאם להשקעתם בה.

קופות גמל בארץ ישראל

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה -2005, הוא אחד החוקים שמסדיר את נושא הקופות בארצנו. החוק מתייחס לכמה דברים שניתן לכנות קופת גמל, בארצנו. קופת גמל להשקעה, היא למעשה שם כולל לקבוצת של אפיקי השקעה, שניתן למנות אותם בשמות ספציפיים כמו קופת גמל לתגמולים, קרן השתלמות, קרן מחלה, פיצויים, כמו גם קרן פנסיה – אך לא כוללת מסלולים כמו שישנם בקרן פנסיה, כמו כיסויי חיים למקרה פטירה (ריסק), כיסויים כספיים לאובדן כושר עבודה, וכד'..

זה המפקיד כספים לקופת גמל, נקרא עמית – הוא יכול להיות אדם שהחליט להצטרף לקופה, כי כך רצה – ויכול להיות עובד שכיר, אשר הצטרף לקופה במסגרת העסקתו, באם נדרש על פי חוק או תקנון שכך יופרשו כספים ממשכורתו, ובאם לא. 

המדינה מתמרצת?

כאמור, נושא קופות הגמל מוסדר בחוק, וחלק מן האסדרה עבורו היא הרגולציה אשר מאפשרת לתמרץ אי אילו השקעות באפיקי השקעה שכאלה, ועל כן מדינת ישראל יכולה, בתנאים רבים – לתמרץ את טיב ההשקעות במכשירי חיסכון אלו כדרך הטבות שונות – כמו ניכוי מס, וזיכוי מס – לעובד, עבור הפקדתו בקופת הגמל, כמו גם פטור ממס עבור המעביד, בעבור להפקדתו – כאשר זה נתון לגבולות תקרה.

למי שייך הכסף בקופה?

קופת גמל להשקעה, למעשה – היא מאגר נכסים – הנמצא בבעלותה של החברה המנהלת – לטובת והנאת העמיתים – אלו שהשקיעו בה. על כן, גם אם הרכוש שייך לחברה, גם לעמיתים יש זכות קניינית בנכסי הקופה. על כן, ובהתאם לדיני הנאמנות – לכל קופת גמל יש תקנון, שניתן לראות בו חוזה מחייב בין הקופה לעמיתים. נוסף על כך, משיכת הכספים מהקופה, תלויה מאוד בתקנון הקופה, על כן – יש לכך משמעות. מעבר לכך, אם עוסקים במשיכת הכספים, אז נציין שהמקור השני המאפיין את טיב המשיכה, מתבסס על פקודות מס הכנסה המיושמות כיום. 

סיבות סבירות להשקעה בקופת גמל

על כן, אם זהו הסיפור של קופות גמל, על רגל אחת. מדוע לאנשים כדאי להשקיע בהן? זוהי שאלה נבונה, נוכל לשקול מספר סיבות שונות:

  • מדובר על הטבות מס, ששכירים ועצמאיים יכולים לקבל. בצד של העצמאיים, ניתן למנות זיכויי מס, על השקעות בקופת גמל להשקעה. מצד השכירים, ניתן למנות הטבות מס שונות (שיכולות להיות זמינות גם לעצמאיים שמשקיעים בכך, גם כן), כמו גם, היכולת להעשיר את כספי "ההשקעה" שלהם בקופה, כדרך הפרשות המעביד.
  • מגוון נדיב של הזדמנויות ומסלולי השקעה.
  • היכולת לבצע שינויים במסלול ההשקעה – מבלי להפעיל ולייצר אירועי מס, כמו גם ללא עלות. נוספת על כך גם היכולת להתנייד ולנייד בין גופים מנהלים, גם כן ללא אירועי מס ועלויות. 
  • בהנחה שמדובר בקופות גמל מסוגים מסוימים – כמו קרן השתלמות, קופת גמל בניהול אישי (שהעמית לוקח על עצמו לנהל את השקעתיו ומביע עצמאות מסוימת בפעילות המסחרית שלו בשווקים הפיננסים, לדוגמה, כאשר פועל לקנות ו/או למכור אג"ח וניירות ערך שונים, וכיוצא בזה), קופת גמל ענפית, קופת גמל מרכזית, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה, קופת גמל למטרה אחרת וכיוצא בזה – אזי שדמי הניהול המקסימליים, יכולים להיות "רק" 2%.
  • כאמור, המדינה מתמרצת כדרך אסדרתה את הנושא – את ההשקעה בקופות הגמל להשקעה, על כן יכולה להעניק זיכויים וניכויים במס למשקיעים ולחוסכים.
  • דמי הניהול הנגבים – לא אמורים להיות מבוססים על מידת התשואה – כך שלא יהיה תמריץ למנהלי הקופה לנסות ליצור את התשואה הגבוהה ביותר. זה אולי נשמע כמו משהו שהם כן אמורים להיות מתומרצים לעשות, וייתכן שכן – אך הם לא מקבלים את התמרוץ הזה מדמי הניהול, נכון להיום. הדבר נועד "לשמור" על הכסף, כדי לא לעודד השקעות בהן יש סיכון גבוה יותר.

באם הנושא נשמע מבלבל, ויש בו המון כוכביות – או באם לא כוסו נקודות מסוימות, בנוגע למשיכת הכספים, לגילאים בהם ישנן "נקודות יציאה", של אירועי מס אפשריים וכן הלאה דברים שניתן היה להעלות על דעתנו באשר לנושא זה – ניתן ליצור עימנו קשר, ולהיוועץ בעבור נושא ספציפי, בהקשר האישי שלך.

דירוג:

/ 5.

שיתוף:
לקבלת ייעוץ פיננסי
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם