מה אומר סעיף 46 לפקודת מס הכנסה על מיסוי תרומות לעמותות?

רשות המיסים קבעה כי לכל עסק יהיו הוצאות מוכרות אשר הן לעיתים כלליות ולעיתים פרטניות על פי אופיו של כל עסק.

הוצאות מוכרות במס

כשמדובר על הוצאות אשר מוכרות במס, הכוונה היא שחלק מתוך התשלומים הללו שבעלי החברה או העסק העצמאי שילמו לספקים יוכר במס. כאשר יש הוצאות רבות שמוכרות במס, סך המס השנתי שמשלם בית העסק יהיה מופחת.

בין ההוצאות המוכרות אפשר למנות סעיפים כמו אחזקת המשרד, ציוד משרדי, תשלומים עבור קופת גמל להשקעה, קרן פנסיה, ביטוח חיים. כמו כן רכישה של חומרי ניקוי, כיבוד לאורחים ועוד.

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, רשות המיסים מכירה בעובדה שבעל עסק או אדם פרטי תרמו סכום מסוים לעמותה, בסכום ספציפי. על סכום זה יש זיכוי בשיעור % 35 שמתקזז מסך המס שיש לאדם זה לשלם.

לכן כאשר אדם מחליט לתת תרומה לגורם מסוים, הוא בודק בשלב ראשון אם יש לו אישור לקזז את המס על פי סעיף 46. אם כן, הוא מעביר את התרומה והנהלת העמותה מפיקה קבלה. במהלך השנה מנהל העסק או איש הכספים צוברים את הקבלות לגבי תשלומים שבוצעו עבור תרומות לנזקקים. בעת הכנת הדוח השנתי למס הכנסה, רואה החשבון מקבל מהלקוח את כל המסמכים המקוריים של התרומות הללו והוא מבצע את תחשיב המס שהלקוח אמור לשלם בקיזוז החלק שהוא מוכר מתוך כלל התרומה.

עזרה למשפחות במצוקה

בישראל יש משפחות רבות שמצבן הכלכלי הוא גרוע ביותר ולכן אין להם די כסף כדי לרכוש את המוצרים האלמנטריים כמו מזון ותרופות ואין להם די כסף כדי לכלכל את עצמם ולשלם את תשלומי המשכנתא או שכר הדירה.

מחלקות הרווחה ברשויות השונות ועמותות רבות מסייעות למשפחות הללו בנושאים שונים כמו מתן סלי מזון, עזרה כספית בנושאים בסיסיים כמו מימון טיפולי שיניים, רכישת ביגוד במחירים מוזלים, סיוע בתשלום החשבונות השוטפים במקרים חריגים ועוד.

כדי לקיים את הפעילות ההומניטרית הזו, העמותות זקוקות לכספים ולכן כספי התרומות מהעסקים ומאנשים פרטיים עוזרים להם מאד כדי לסייע לבקשות רבות של משפחות שלצערם אין להם ברירה אלא לבקש עזרה, עד שישתפר מצבם הכלכלי.

כאשר הנהלת העמותה מיידעת את התורם שיש לעמותה אישור תקף על פי סעיף 46, הוא יודע שיקבל זיכוי ממס על התרומה.

דירוג:

/ 5.

שיתוף:

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם