ביטוחי רכב

ביטוח רכב

ביטוח רכב נחשב לאחד מן הביטוחים האלמנטרים- ביטוח בסיסי, שכל בעל רכב חייב בו.

לביטוח הרכב כמה רבדים:

ביטוח חובה

ביטוח המעוגן בחוק ומחייב כל בעל רכב מנועי. ביטוח החובה נועד לכסות על נזקי גוף שעלולים להיגרם לנהג, כתוצאה מנהיגה ברכב. הביטוח חל על כלי רכב ספציפי, ומכסה את כל הנוהגים בו, בכפוף לרשום בתדועת הרכב.

גובה הפרמיה בביטוח חובה

בביטוח חובה הפרמיה משתנה ונקבעת באופן ספציפי לכל רכב, על פי מספר קריטריונים: דגם, שנה, סוג הרכב, אבזור וכריות אוויר, מצב הרכב ותביעות קודמות. כיום, ניתן להתאים פוליסת ביטוח חובה בעלת הגבלות גם על הנוהג ברכב, המוזילה את העלות. בפוליסה זו יקבעו פרמטרים המגבילים את הנהיגה ברכב, לנהג בעל מאפיינים ספציפיים. למשל: גיל מינימלי, מספר שנות רשיון, מין וכדומה. אין זה חוקי לנהוג ברכב, שלא חל עליו ביטוח חובה!

ביטוח מקיף

רובד מקיף יותר של כיסויים הנוגעים לרכב. ביטוח מקיף מכסה נזקי רכוש, העלולים להיגרם לרכב, כתוצאה משימוש בו או אחזקתו- תאונה, גניבה ועוד.הביטוח המקיף מכיל גם ביטוח צד ג’ המכסה על נזקי רכוש של אדם אחר, שנגרמו כתוצאה מנהיגה ברכב המבוטח. ביטוח מקיף, מכסה שורה של אירועים שונים המסכנים את הרכב וערכו. אומנם האירועים השונים המכוסים בפוליסה משתנים מחברת ביטוח אחת לשניה, אך לרוב, ידובר באותם מקרים. לדוגמא: התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא. גניבת הרכב וכל נזק שנגרם עקב גניבה או ניסיון גניבה, מעשה זדון שלא בידי המבוטח או מי מטעמו ועוד, כמפורט בפוליסה שלך. כל מקרי הביטוח שמכוסים בפוליסה מפורטים בחוזה וחשוב לבדוק אותו לפני הרכישה.

ביטוח צד ג’

מיועד לרכב פרטי,לרכב ישן שאינו מכוסה בביטוח מקיף או לרכב ששוויו אינו מצדיק ביטוח מקיף. ביטוח צד ג’ מכסה נזק לרכוש ו/או לרכב של צד שלישי, כתוצאה משימוש ברכב.

מה עוד ניתן לבטח במסגרת הביטוח לרכב?

ביטוח לשרותי דרך וגרירה: במידה ורכבך נתקע, עקב תקלה או תאונה, רכבך יגרר למוסך או לכל מקום אחר.
ביטוח שמשות: ניתן לבטח גם את שמשות הרכב כנגד שבירה.
ביטוח רכב חלופי: בין אם עקב גניבה, תאונה או השבתה מלאה של הרכב, ניתן באמצעות תוספת זו, לקבל רכב חלופי שישמש אותך עד לקבלת רכבך התקין בחזרה. ניתן להרחיב את הפוליסה גם שתכסה רכב חליפי משודרג.
ביטוח שמע: ברכבים רבים מותקנות מערכות שמע חדישות ויקרות, לכן חשוב גם להוסיף ביטוח למערכת השמע הנמצאת ברכב.
ביטוח שירותים כולל: לקיחת הרכב למוסך או לטסט, שירותי תיקוני תקר ושירותים מורחבים נוספים.
הרחבת תחום האחריות כלפי צד שלישי: ניתן להוסיף לפוליסה ,הרחבה של כיסוי תחום אחריות מול צד שלישי של עד כמיליון וחצי שקלים.
כיסוי ירידת ערך: ניתן להוסיף סעיף לפוליסה המוריד את ערך הפרמיה בהתאם לירידת ערך הרכב.
כיסוי הוצאות משפטיות: במקרה של תביעה ע”י צד שלישי ניתן להרחיב את הפוליסה כך שתכסה גם שכר טרחת עורך דין.

לקביעת פגישה בנושא ביטוח רכב, ללא התחייבות,לחץ כאן.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

דירוג:

/ 5.

שיתוף:

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם