ביטוח לעסקים

העסק הוא מקור פרנסתך, לכן חשוב מאד שיהיה מוגן מסיכונים שונים.
בנוסף לכך כל בעלי העסקים, נושאים באחריות גם לעובדיהם ולקוחותיהם. לכן חשוב לבטח את העסק וסביבתו על מנת לספק הגנה כנגד כל הסיכונים להם חשוף העסק.

מה זה ביטוח עסק?

ביטוח העסק כולל כיסויים שונים לרכוש העסק או לנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מפעילות העסק ו/או מי מעובדיו. להבדיל מביטוחי רכב ודירה, בביטוח העסק בוחר הלקוח את הכיסויים הנדרשים לו,כגון; כיסוי למבנה, כיסוי תכולה, פיצוי במקרה של אובדן כספים, אובדן או נזק הנגרם לסחורה בהעברה, כיסוי לציוד אלקטרוני, שבר מכני, טרור וכן חבות כלפי צד שלישי, חבות מעבידים, חבות מוצר ונאמנות ועוד.

למי מיועד ביטוח עסק?

לחברות גדולות, בעלי עסק בינוני עד קטן, לבעלי מקצוע חופשי המחזיקים משרד ולבעלי מלאכה.

מה מכסה ביטוח עסק?

כשם שסוגי העסקים השונים הם רבים, כך רבים גם סוגי הפוליסות שניתן לרכוש עבור העסק.

ביטוח חבות כללית: פוליסת ביטוח המעניקה כיסוי כנגד תביעות שיוגשו כנגד העסק בכל מקום בעולם, בגין נזקי גוף או נזקי רכוש שנגרמו עקב פעילותה העסקית או עקב השימוש במוצריו.
ביטוח עבודות קבלניות: פוליסת ביטוח המכסה כנגד הסיכונים שבהקמת פרויקטים קבלניים שונים.

ביטוח מטריה לעסק: ביטוח המיועד לבעלי עסק, המכסה נזק כתוצאה משוד או פריצה, נזק כתוצאה מאש או התלקחות, סחורה בעברה, כסף בקופה, ציוד אלקטרוני וכיסוי סך החובות של בעל העסק כלפי נזקי גוף ותאונות אישיות של בעל העסק והעובדים, ונזקים לגוף או לרכוש של צד שלישי.

ביטוח מטריה למשרד: ביטוח לבעלי מקצועות חופשיים או בעלי משרד המספקים שירותים המכסה נזק כתוצאה משוד או פריצה, נזק כתוצאה מאש או התלקחות, סחורה בעברה, כסף בקופה, ציוד אלקטרוני וכיסוי סך החובות של בעל העסק כלפי נזקי גוף ותאונות אישיות של בעל העסק והעובדים, ונזקים לגוף או לרכוש של צד שלישי.

ביטוח מטריה לבעלי בית מלאכה: ביטוח המיועד לבעלי בית מלאכה קטן עד בינוני, המכסה גם את חבות בעל המלאכה כלפי הזולת עקב מוצר פגום וגם כל נזק כתוצאה משוד או פריצה, נזק כתוצאה מאש או התלקחות, סחורה בעברה, כסף בקופה, ציוד אלקטרוני וכיסוי סך החובות של בעל העסק כלפי נזקי גוף ותאונות אישיות של בעל העסק והעובדים, ונזקים לגוף או לרכוש של צד שלישי.

לקביעת פגישה בנושא ביטוח עסק, ללא התחייבות, לחץ כאן.

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

דירוג:

/ 5.

שיתוף:

צרו קשר
השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם